Consultanță fonduri nerambursabile

 • Scrierea cererii de finanţare şi a documentelor ce însoţesc cererea, conform Programelor Operaţionale, a Documentelor Cadru de Implementare a programelor şi a Ghidului Solicitantului pentru fiecare domeniu de intervenţie;
 • elaborarea documentației pentru finanțare conform cadrului logic al proiectului elaborat de CE;
 • Ante-evaluarea aplicantului, conform grilei de evaluare a cererilor de finanțare, pentru a stabili sansele de reușită în finanțare;
 • Elaborarea documentației cu scopul de a realiza proiecte care să corespundă nevoilor grupului țintă vizat de proiect;
 • Elaborarea planului de afaceri ce însoţeşte cererea de finanţare;
 • Elaborarea studiului de fezabilitate financiară, ce se înaintează băncilor, pentru contractarea creditelor necesare pentru co-finanţare;
 • Elaborarea analizei cost – beneficiu pentru proiectele de infrastructură publică.

Consultanță în management și afaceri:

 • oferirea unui instrument de lucru întreprinzătorilor atunci când doresc să construiască o afacere sau caută parteneri pentru a construi afacerea, pentru a demonstra că merită finanțată;
 • asigurarea unui instrument de analiză a afacerii privind competiția de pe piață, fezabilitatea afacerii și pentru a evalua punctele sensibile ale afacerii cu scopul de a lua măsurile necesare corecției acestora;
 • asistență în derularea unei noi afaceri (estimarea necesarului de resurse, modalități de finanțare, definirea stategiei generale de activitate a firmei, planificarea activităților firmei, etc)
 • perfecționarea sistemului organizațional, decizional și informațional pentru dezvoltarea organizației;
SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone