Programul Operational Regional 2014-2020, prin Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, vizeaza sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor si a serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si nationale.

INVESTITIILE ELIGIBILE:

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:
• construirea, modernizarea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
• dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Investitii finantabile prin ajutor de minimis:
• implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii o Internaţionalizare (participarea la targuri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

BENEFICIARI ELIGIBILI: societate constituita in baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativa constituita in baza Legii nr. 1/2005, care se incadreaza in categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE solicitate este de minimum 200.000 euro si maximum 1.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

1. Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMMurilor non-agricole din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.
2. Domeniul de activitate in care se realizeaza investiţia. Se finanţeaza investiţii numai in domeniile de activitate eligibile (o singura clasa CAEN eligibila): 1320, 1330, 1391 – 1396, 1399, 1411 – 1414, 1419, 1420, 1431, 1439, 1511, 1512, 1520, 1610, 1621 – 1624, 1629, 1811 – 1814, 2110, 2120, 2211, 2222, 2312, 2341, 2342, 2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 2680, 2711, 2712, 2720, 2731 – 2733, 2740, 2751, 2752, 2790, 2811 – 2815, 2821 – 2825, 2829, 2830, 2841, 2849, 2891 – 2896, 2899, 2910, 2920, 2931, 2932, 3101 – 3103, 3109, 3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3299, 3600, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3831, 3832, 3900, 4332, 5510, 5520, 5530, 5590, 5811 – 5814, 5819, 5821, 5829, 5911 – 5914, 5920, 6010, 6020, 6201 – 6203, 6209, 6311, 6312, 6399, 7111, 7112, 7120, 7311, 7312, 7410, 7420, 8610, 8621 – 8623, 8690, 9101 – 9103, 9311 – 9313, 9319, 9321, 9329, 9511, 9512, 9523, 9524, 9601.
3. Solicitantul a desfaşurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
4. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, conform situatiilor financiare depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
5. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura contribuţia proprie la valoarea eligibila a proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in condiţiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
6. Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere prezentante in Declaratia de eligibilitate
7. Locul de implementare a proiectului este situat in:
• in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri non-agricole
• in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii non-agricole.
Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii.
Nu sunt eligibile investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov.

Perioada estimata de depunere a proiectelor este februarie – august 2017.

Pentru mai multe detalii, puteti accesa fisa de finantare buy essay here

Daca aceasta oportunitate prezinta interes pentru dvs, va invitam sa ne contactati pentru informatii suplimentare. Advice Innovation va pune la dispozitie o echipa de consultanti cu experienta care sa va insoteasca de-a lungul intregului proces: de la identificarea ideii de proiect pana la punerea in practica a acesteia. Va oferim sprijin pentru elaborarea si depunerea cererii de finantare, precum si asistenta de specialitate in implementarea proiectului.
Email: buy essay here
Telefon: 031/ 824.15.92.

SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *