A fost lansat apelul de proiecte din cadrul POR 2.2 dedicat IMM-urilor care au in vedere crearea si extinderea capacitatilor avansate de productie si/sau dezvoltarea serviciilor.

INVESTITIILE ELIGIBILE:

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:

 • construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
 • dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Investitii finantabile prin ajutor de minimis:

 • implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii;
 • internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).

 

BENEFICIARI ELIGIBILI: societate constituita in baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativa constituita in baza Legii nr. 1/2005, care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.

 

VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE acordate este de minimum 200.000 euro si maximum 1.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.

 

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

 1. Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii mediul rural.
 2. Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia. Se finanteaza investitii numai in domeniile de activitate eligibile (o singura clasa CAEN eligibila): 1320, 1330, 1391 – 1396, 1399, 1411 – 1414, 1419, 1420, 1431, 1439, 1511, 1512, 1520, 1610, 1621 – 1624, 1629, 1811 – 1814, 2110, 2120, 2211, 2222, 2312, 2341, 2342, 2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 2680, 2711, 2712, 2720, 2731 – 2733, 2740, 2751, 2752, 2790, 2811 – 2815, 2821 – 2825, 2829, 2830, 2841, 2849, 2891 – 2896, 2899, 2910, 2920, 2931, 2932, 3101 – 3103, 3109, 3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3299, 3600, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3831, 3832, 3900, 4332, 5510, 5520, 5530, 5590, 5811 – 5814, 5819, 5821, 5829, 5911 – 5914, 5920, 6010, 6020, 6201 – 6203, 6209, 6311, 6312, 6399, 7111, 7112, 7120, 7311, 7312, 7410, 7420, 8610, 8621 – 8623, 8690, 9101 – 9103, 9311 – 9313, 9319, 9321, 9329, 9511, 9512, 9523, 9524, 9601.
 3. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
 4. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (Datele privind numarul mediu anual de salariati sunt cele raportate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent depunerii cererii de finantare, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor (conform Art. 6 alin (1) din Legea 346/2004). Aceasta prevedere se aplica inclusiv in cazul cererilor de finantare depuse in primele luni ale anului (2017), chiar daca situatiile financiare aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor nu au fost inca depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice).
 5. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura contributia proprie la valoarea eligibila a proiectului, finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
 6. Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere prezentante in Declaratia de eligibilitate.
 7. Locul de implementare a proiectului este situat in:
 • in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri
 • in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii.

 

Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii.

Nu sunt eligibile investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov.

 

Perioada de depunere a proiectelor este 23.02.2017, ora 12:00 – 23.08.2017, ora 12:00.

 

Pentru mai multe detalii, puteti accesa fisa de finantare.

 

Daca aceasta oportunitate prezinta interes pentru dvs, va invitam sa ne contactati pentru informatii suplimentare. Advice Innovation va pune la dispozitie o echipa de consultanti cu experienta care sa va insoteasca de-a lungul intregului proces: de la identificarea ideii de proiect pana la punerea in practica a acesteia. Va oferim sprijin pentru elaborarea si depunerea cererii de finantare, precum si asistenta de specialitate in implementarea proiectului.

Email: office@adviceinnovation.ro

Telefon: 031/ 824.15.92.

SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone