ADVICE INNOVATION SRL a incheiat contractul de finantare nr. 2954/11.09.2018 cu MDRAP si ADR Sud-Est

ADVICE INNOVATION SRL a incheiat contractul de finantare  nr. 2954/11.09.2018 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si ADR Sud- Est in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 in cadrul Axei prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Cod MySMIS proiect: 115574

Titlul proiectului: ” Construirea unui hotel S+P+4E in localitatea Navodari, de catre ADVICE INNOVATION SRL”

Cod CAEN proiect 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Denumire beneficiar: ADVICE INNOVATION S.R.L

Loc de implementare:  Oras Navodari, Zona Trup Mamaia Nord, Lot 6.3, 6.4, 6.5. 6.6, avand numar cadastral 116035, Judetul Constanta

               Adresa sediul social: Municipiul Bucuresti, Strada Tepes Voda nr.102, MANSARDA, cod postal 021526,

telefon 0758.099.670, fax: 0318.241.593, e-mail office@adviceinnovation.ro

Data de începere a proiectului 11.09.2018

Data finalizării proiectului 30.06.2020

Valoarea totală a proiectului 6.108.260,37 lei

Suma nerambursabilă solicitată 3.590.690,43 lei

Obiectivul general al proiectului: il constituie diversificarea activitatii firmei ADVICE INNOVATION, prin infiintarea unui hotel tip S+P+4E in orasul Navodari, care sa conduca la cresterea competitivitatii companiei si la consolidarea rolului sau economic si social.Hotelul care face obiectul investitiei isi propune sa fie primul hotel din Romania care se adreseaza familiilor cu copii, toate dotarile, serviciile si facilitatile de agrement avand in vedere necesitatile acestui segment de piata. Hotelul va oferi facilitati si servicii noi pentru turismul romanesc. Obiectivul specific al proiectului se subscrie obiectivului Axei prioritare 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2. Implementarea proiectului va conduce la dezvoltarea firmei si la consolidarea pozitiei sale pe piata in unul din domeniile competitive identificate în Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare: CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare. La nivel national, realizarea investitiei se va concretiza si in imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere din Romania, in cresterea numarului de locuri de munca in turism, in atragerea de turisti, inclusiv turisti straini, precum si in cresterea PIB.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Construirea si dotarea tehnico-materiala a unui Hotel tip S+P+4E in orasul Navodari, care sa furnizeze servicii inovatoare pe piata hoteliera din Romania, nisate pe familiile cu copii.
  2. Participarea la un targ international de turism organizat in strainatate.
  3. Certificarea serviciilor hoteliere prin obtinerea din partea Ministerului Turismului a certificatului de clasificare – categoria hotel de 4 stele si certificarea sistemului de management integrat calitate, conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001.

Indicatori:

Indicatori prestabiliti de realizare Valoare
Investiție productivă: număr de societăți sprijinite 1
Investiție productivă: număr de societăți care primesc granturi 1
Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul

public pentru întreprinderi (granturi)

2.517.569,94

 

Indicatori suplimentari de rezultat Valoare
Realizarea unei invetitii intiale 1

 

SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

SPRIJINIREA CREARII SI EXTINDEREA CAPACITATILOR AVANSATE DE PRODUCTIE SI DEZVOLTAREA SERVICIILOR

Programul Operational Regional 2014-2020, prin Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, vizeaza sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor si a serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si nationale.

INVESTITIILE ELIGIBILE:

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:
• construirea, modernizarea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
• dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Investitii finantabile prin ajutor de minimis:
• implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii o Internaţionalizare (participarea la targuri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

BENEFICIARI ELIGIBILI: societate constituita in baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativa constituita in baza Legii nr. 1/2005, care se incadreaza in categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE solicitate este de minimum 200.000 euro si maximum 1.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

1. Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMMurilor non-agricole din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.
2. Domeniul de activitate in care se realizeaza investiţia. Se finanţeaza investiţii numai in domeniile de activitate eligibile (o singura clasa CAEN eligibila): 1320, 1330, 1391 – 1396, 1399, 1411 – 1414, 1419, 1420, 1431, 1439, 1511, 1512, 1520, 1610, 1621 – 1624, 1629, 1811 – 1814, 2110, 2120, 2211, 2222, 2312, 2341, 2342, 2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 2680, 2711, 2712, 2720, 2731 – 2733, 2740, 2751, 2752, 2790, 2811 – 2815, 2821 – 2825, 2829, 2830, 2841, 2849, 2891 – 2896, 2899, 2910, 2920, 2931, 2932, 3101 – 3103, 3109, 3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3299, 3600, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3831, 3832, 3900, 4332, 5510, 5520, 5530, 5590, 5811 – 5814, 5819, 5821, 5829, 5911 – 5914, 5920, 6010, 6020, 6201 – 6203, 6209, 6311, 6312, 6399, 7111, 7112, 7120, 7311, 7312, 7410, 7420, 8610, 8621 – 8623, 8690, 9101 – 9103, 9311 – 9313, 9319, 9321, 9329, 9511, 9512, 9523, 9524, 9601.
3. Solicitantul a desfaşurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
4. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, conform situatiilor financiare depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
5. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura contribuţia proprie la valoarea eligibila a proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in condiţiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
6. Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere prezentante in Declaratia de eligibilitate
7. Locul de implementare a proiectului este situat in:
• in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri non-agricole
• in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii non-agricole.
Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii.
Nu sunt eligibile investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov.

Perioada estimata de depunere a proiectelor este februarie – august 2017.

Pentru mai multe detalii, puteti accesa fisa de finantare buy essay here

Daca aceasta oportunitate prezinta interes pentru dvs, va invitam sa ne contactati pentru informatii suplimentare. Advice Innovation va pune la dispozitie o echipa de consultanti cu experienta care sa va insoteasca de-a lungul intregului proces: de la identificarea ideii de proiect pana la punerea in practica a acesteia. Va oferim sprijin pentru elaborarea si depunerea cererii de finantare, precum si asistenta de specialitate in implementarea proiectului.
Email: buy essay here
Telefon: 031/ 824.15.92.

SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

SINTEZA FINANTARILOR DEDICATE INTREPRINDERILOR IN PERIOADA 2016 – 2017 – ACTUALIZATA 25.11.2016

Va prezentam sinteza finantarilor de interes pentru intreprinderi, actualizata la 25.11.2016.
Daca vreuna dintre oportunitatile identificate prezinta interes pentru dvs, va invitam sa ne contactati pentru informatii suplimentare.

Advice Innovation va pune la dispozitie o echipa de consultanti cu experienta care sa va insoteasca de-a lungul intregului proces: de la identificarea ideii de proiect pana la punerea in practica a acesteia. Va oferim servicii de consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare, precum si asistenta de specialitate in implementarea proiectului.

Email: office@adviceinnovation.ro
Telefon: 031/ 824.15.92. Persoana de contact: Corina Constantin.

SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

SINTEZA FINANTARILOR DEDICATE INTREPRINDERILOR IN ANUL 2016 – ACTUALIZATA 23.08.2016

Va prezentam sinteza finantarilor de interes pentru intreprinderi, actualizata la 23.08.2016.
Daca vreuna dintre oportunitatile identificate prezinta interes pentru dvs, va invitam sa ne contactati pentru informatii suplimentare.

Advice Innovation va pune la dispozitie o echipa de consultanti cu experienta care sa va insoteasca de-a lungul intregului proces: de la identificarea ideii de proiect pana la punerea in practica a acesteia. Va oferim servicii de consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare, precum si asistenta de specialitate in implementarea proiectului.

Email: office@adviceinnovation.ro
Telefon: 031/ 824.15.92. Persoana de contact: Corina Constantin.

 

 

http://betulum.com/just-how-to-publish-a-two-page-report-in-one/

SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

SINTEZA FINANTARILOR DEDICATE INTREPRINDERILOR IN ANUL 2016 – ACTUALIZATA 12.07.2016

Va prezentam sinteza finantarilor de interes pentru intreprinderi, actualizata la 12.07.2016.
Daca vreuna dintre oportunitatile identificate prezinta interes pentru dvs, va invitam sa ne contactati pentru informatii suplimentare.

Advice Innovation va pune la dispozitie o echipa de consultanti cu experienta care sa va insoteasca de-a lungul intregului proces: de la identificarea ideii de proiect pana la punerea in practica a acesteia. Va oferim servicii de consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare, precum si asistenta de specialitate in implementarea proiectului.

Email: office@adviceinnovation.ro
Telefon: 031/ 824.15.92. Persoana de contact: Corina Constantin.

SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

SINTEZA FINANTARILOR DEDICATE INTREPRINDERILOR IN ANUL 2016 – ACTUALIZATA 23.06.2016

Va prezentam sinteza finantarilor de interes pentru intreprinderi, actualizata la 23.06.2016.
Daca vreuna dintre oportunitatile identificate prezinta interes pentru dvs, va invitam sa ne contactati pentru informatii suplimentare.

Advice Innovation va pune la dispozitie o echipa de consultanti cu experienta care sa va insoteasca de-a lungul intregului proces: de la identificarea ideii de proiect pana la punerea in practica a acesteia. Va oferim servicii de consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare, precum si asistenta de specialitate in implementarea proiectului.

Email: office@adviceinnovation.ro
Telefon: 031/ 824.15.92. Persoana de contact: Corina Constantin.

SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

SINTEZA FINANTARILOR DEDICATE INTREPRINDERILOR IN ANUL 2016 – ACTUALIZATA 17.05.2016

Va prezentam sinteza finantarilor de interes pentru intreprinderi, actualizata la 17.05.2016.
Daca vreuna dintre oportunitatile identificate prezinta interes pentru dvs, va invitam sa ne contactati pentru informatii suplimentare.

Advice Innovation va pune la dispozitie o echipa de consultanti cu experienta care sa va insoteasca de-a lungul intregului proces: de la identificarea ideii de proiect pana la punerea in practica a acesteia. Va oferim servicii de consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare, precum si asistenta de specialitate in implementarea proiectului.

Email: office@adviceinnovation.ro
Telefon: 031/ 824.15.92. Persoana de contact: Corina Constantin.

SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
1 2 3