Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, prin submasura 4.2 a – Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, vizeaza acordarea de sprijin pentru investitii corporale si necorporale pentru intreprinderile care proceseaza fructe si comercializeaza produsele din fructe.

Actiunile finantate prin submasura 4.2a sunt:

 1. infiintarea si/ sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare;
 2. introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese tehnologice;
 3. cresterea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol;
 4. imbunatatirea controlului intern al calitatii;
 5. cresterea numarului de locuri de munca;
 6. scaderea consumului de energie si a emisiilor de GES.

Beneficiarii eligibili in cadrul submasurii 4.2a sunt intreprinderile, cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 1. Cheltuieli aferente investitiilor corporale:
 • infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice
 • achiziţionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime

Atentie! Sunt considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/marfuri adecvate activitatii descrise in proiect: autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare); autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate).

 • achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte: autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare); autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate); rulote si autorulote alimentare.
 • investitii in energie regenerabila pentru uz propriu si/sau eficienta energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de eliminare a deseurilor in unitatea proprie
 • cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare
 1. Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale:
 • organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului
 • achizitionarea de tehnologii (know‐how), software, patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului
 • cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute

Atentie! Aceste cheltuieli se vor face in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.

 1. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului:
 •  costuri ocazionate de cheltuieli cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti

RATA SPRIJINULUI PUBLIC NERAMBURSABIL  ESTE DE 50% DIN TOTALUL CHELTUIELILOR ELIGIBILE PENTRU IMM-URI SI 40% PENTRU INTREPRINDERI MARI.

Sprijinul nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:

 • Intreprinderi micro si mici (inclusiv forme asociative):

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat
 • 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

 

 •  Intreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat
 • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat
 • Intreprinderi mari:

Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat
 • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat
 • Producerea de bauturi alcoolice:

Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative  (grupuri de producatori si cooperative), iar intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • 200.000 euro pentru microintreprinderi
 • 300.000 euro pentru formele asociative (grupuri de producatori si cooperative)

 

Lansare apelului de proiecte este estimata in mai – iunie 2016.

 

Daca aceasta oportunitate prezinta interes pentru dvs, va invitam sa ne contactati pentru informatii suplimentare. Advice Innovation va pune la dispozitie o echipa de consultanti cu experienta care sa va insoteasca de-a lungul intregului proces: de la identificarea ideii de proiect pana la punerea in practica a acesteiaVa oferim sprijin pentru elaborarea si depunerea cererii de finantare, precum si asistenta de specialitate in implementarea proiectului.

Email: office@adviceinnovation.ro

Telefon: 031/ 824.15.92. Persoana de contact: Consultant – Corina Constantin.

SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *