Intenționați să realizați o investiție nouă care conduce la crearea a cel puțin 10 locuri de muncă dintre care minimum 3 pentru lucrători defavorizaţi.?

 

Puteți beneficia de ajutor de stat pentru finanțarea costurilor salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi de la crearea locurilor de muncă.

 

Cum puteți realiza acest lucru?

 

Prin accesarea schemei de ajutor de stat instituită în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, coordonată de către Ministerul Finanțelor Publice.

Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este diferit în funcție de regiunea de dezvoltare unde se implementează proiectul, de la 10% la 50%.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale care determină crearea de locuri de muncă, indiferent de dimensiunea companiei şi de valoarea investiţiei.

Prima sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare din anul 2016 va fi deschisă în luna martie.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre oportunitatea de finanțare sau de sprijin în elaborarea proiectului, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@adviceinnovation.ro sau prin telefon la numărul 031 824 15 92, persoană de contact Corina Constantin.

 

SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *