Noutati – AJUTOR DE STAT PENTRU CREAREA DE LOCURI DE MUNCA

Intentionati sa realizati o investitie noua care conduce la crearea a cel putin 10 locuri de munca dintre care minimum 3 pentru lucratori defavorizati?

 

Fie ca detineti o intreprindere nou-infiintata sau cu activitate, din categoria IMM sau a intreprinderilor mari, va informam ca puteti beneficia de ajutor de stat pentru finantarea costurilor salariale inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi de la crearea fiecarui loc de munca, prin accesarea schemei de ajutor de stat instituita in baza Hotararii Guvernului nr. 332/2014 pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca, gestionata de catre Ministerul Finantelor Publice.

 

Read more
SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

INVESTITII IN PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, prin submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole, vizeaza infiintarea si/sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese, aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES, promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile si cresterea numarului de locuri de munca.

Read more
SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

INVESTITII IN EXPLOATATII POMICOLE

Pentru fermele pomicole exista posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este cresterea competitivitatii exploatatiilor pomicole prin dotarea cu utilaje si echipamente, infiintarea, modernizarea si/ sau extinderea unitatilor de procesare, infiintarea de plantatii pomicole, reconversia plantatiilor existente si cresterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole.

Read more
SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE

Investitiile in exploatatiile agricole sunt sprijinite cu ajutorul fondurilor europene, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submasura 4.1 Investitii in exploatatii agricole. Fermierii care doresc sa investeasca in agricultura pot beneficia de un sprijin public nerambursabil intre 30% si 90% din totalul cheltuielilor eligibile, in functie de forma juridica de infiintare si dimensiunea economica.

Read more
SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

MICROGRANTURI DE 30.000 EURO PENTRU DOMENIUL SERVICIILOR

Intreprinderile mici si mijlocii din Romania, cu cel putin 2 ani vechime, pot obtine de la stat finantari nerambursabile de pana la 135.000 de lei prin Programul Comert-Servicii 2016.

 

Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata (Comert – Servicii 2016) este o masura multianuala de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementata de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si este organizat sub forma de schema de ajutor de minimis. Programul urmareste sprijinirea operatorilor economici, societati si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale acestora.

Read more
SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Ce reprezinta intreprinderea autonoma, partenera sau unica?

Atat pentru a constata daca o intreprindere se incadreaza in categoria IMM cat si pentru stabilirea plafonului de finantare care intra sub incidenta ajutorului de minimis si de care poate beneficia o firma, este important ca fiecare manager sa cunoasca modul in care se clasifica intreprinderile in functie de relatia dintre acestea.

Read more
SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

100% finantare nerambursabila pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

Infiintarea activitatilor neagricole in zonele rurale se poate realiza prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Sub-masura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale.

BENEFICIARII sprijinului financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub-masura sunt:

  • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitateaprin infiintarea unei activitati neagricole, in spatiul rural, pentru prima data (autorizati cu statut minim de PFA)
  • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existentedin spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin
  • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-up)

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va  fi acordat sub forma de prima in doua tranșe astfel:

– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementarii corecte a Planului de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de Finanțare.

Read more
SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

55.000 euro ajutor de minimis pentru domeniul productiei

Programul National Multianual de Microindustrializare incurajeaza si stimuleaza dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, principalul obiectiv al acestuia fiind de sustinere a investitiilor in sectoarele economice prioritare.

Acest nou program este gestionat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si are alocat in anul 2016 un buget de 60,89 milioane de lei pentru un numar de minimum 244 de beneficiari. Astfel, IMM-urile participante pot beneficia de ajutoare financiare nerambursabile de pana la 90% din valoarea investitiei eligibile propuse, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar; contributia proprie este de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Read more
SHARE ON: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
1 2 3